Department of Electronic Systems

 

 Arbejdspladsbrugsanvisninger

Ved køb af kemiske stoffer eller materialer, skal leverandøren medsende en ”leverandørbrugsanvisning” med oplysning om det leverede stof eller materiale.

 

 

Kopi af denne leverandørbrugsanvisning sendes til Aalborg Universitet i Esbjerg, der sørger for at stoffet eller materialet registreres i en database.

Fra Esbjerg sendes oplysningerne til KIROS-databasen på Århus Universitet, som vi samarbejder med.

Her får du adgang til de mange stoffer der findes i databasen, samt flere tusinde leverandørbrugsanvisninger.

 

Det er brugeren, som skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisningen, ud fra leverandørens anvisninger. Kontakt evt. din sikkerhedsgruppe.

 

Arbejdspladsbrugsanvisningen skal opbevares tilgængeligt for alle, der hvor de skal bruges.

 

På I8 har vi også en kopi i "Komponenten".

 

 

 Link til Kiros

 

 

Login kan fås ved henvendelse til Kim Olesen   tlf: 9940 8648