Department of Electronic Systems

Ved Ulykke

 1.     Stands ulykken

2.     Giv livreddende førstehjælp

3.     Tilkald den nødvendige hjælp

4.     Giv almindelig førstehjælp

  

Ambulance 112 

Sygetransport        70 113 113  (Kundenr. SP-501 502 96)

Ved mindre skader, som kræver lægelig behandling, skadestue/praktiserende læge.

Der dækkes ikke for transport hjem.

 

 

Sted: Frederiks Bajers vej 7; 9220 Aalborg Ø

 

 Alle ulykker skal efterfølgende meddeles personalet.